Akutsjukvård

Akutsjukvården står inför stora utmaningar.

Ett växande tryck på sjukhusens akutmottaningar av patienter som i många fall inte når rätt vårdnivå. Miljöpartiet vill se ett vidgat akutuppdrag för primärvårdens jourmottagningar, innebärande dygnet runt-öppet. Därtill ska det gå att kunna lägga in patienter för observation, till exempel i samarbete med kommunal hälso- och sjukvård. Vi vill också ha en samlad ambulansorganisation för att effektivt utnyttja resurserna och ha en god tillgänglighet till ambulansvård i hela regionen.

Miljöpartiet vill:

  • att den som har behov av hälso- och sjukvård ska få det så nära och så snabbt som möjligt utan att märka av gränsdragningarna mellan regionen och kommunerna samt att vården utförs på rätt vårdnivå
  • att regionen utreder remisstvång till akutsjukvården, samt ett utvidgat uppdrag för primärvården att ha jourmottagning dygnet runt

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: