Folkhögskolor

När arbetsmarknaden förändras är det nödvändigt att människor som mister jobbet att får möjlighet att skola om sig.

Regionen har dessutom de senaste åren fått ett stort tillskott av nya invånare som ska ges stöd i att etablera sig i det svenska samhället. Kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling och ett allt viktigare medel för att stå stark i en internationell konkurrens. Folkhögskolor och studieförbund kompletterar den allmänna skolan på ett ypperligt sätt och ger människor nya livschanser. Regionens naturbruksgymnasier är en säker väg till arbete som förutom att utbilda också ska bidra till utveckling av landsbygden och till att stärka miljöarbetet i regionen. Vi ser positivt på lärlingsplatser. Validering är ett viktigt verktyg för att kunna ta tillvara människors kunskaper för den som inte har dokumenterade betyg att visa upp.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: