Havet och sjöarna

Miljön i våra kustvatten är påverkad i sådan omfattning att effekterna är synliga för blotta ögat, med algblomning och bottendöd.

Ål, vissa torskbestånd och flera andra fiskarter är starkt hotade. Regionen ska bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart fiske och ska genom upphandling skapa en marknad för miljömärkta produkter från havet. Detta kan göras genom att inte servera rödlistade fiskar i regionens restauranger. Det ska löna sig att fiska på hållbara bestånd med minimal bifångst. För att långsiktigt säkerställa viktiga livsmiljöer för marina organismer behöver stora arealer skyddas och fler maritima naturreservat införas. Insjöfisket är en viktig näring i Vänern och Vättern. Miljöpartiet vill att regionen bidrar till en samlad hållbar fiskevårdsplan för de stora sjöarna i samverkan med länsstyrelse och kommuner.

Miljöpartiet vill:

  • att fler marina naturreservat inrättas
  • att strandskyddet bevaras

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: