En kärnkraftsfri region

Vi vill att Västra Götalandsregionen även fortsättningsvis vara fri från uranbrytning och kärnkraft.

Kärnkraftsel ska heller inte användas. För Miljöpartiet handlar detta om en ekonomiskt- och ekologiskt ansvarig energiförsörjning, men också om vårt regionala ansvar för folkhälsa.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: