Akutsjukvård

Akutsjukvård

Akutsjukvården står inför stora utmaningar.


Ett växande tryck på sjukhusens akutmottaningar av patienter som i många fall inte når rätt vårdnivå. Miljöpartiet vill se ett vidgat akutuppdrag för primärvårdens jourmottagningar, innebärande dygnet runt-öppet. Därtill ska det gå att kunna lägga in patienter för observation, till exempel i samarbete med kommunal hälso- och sjukvård. Vi vill också ha en samlad ambulansorganisation för att effektivt utnyttja resurserna och ha en god tillgänglighet till ambulansvård i hela regionen.

Miljöpartiet vill:

  • att den som har behov av hälso- och sjukvård ska få det så nära och så snabbt som möjligt utan att märka av gränsdragningarna mellan regionen och kommunerna samt att vården utförs på rätt vårdnivå
  • att regionen utreder remisstvång till akutsjukvården, samt ett utvidgat uppdrag för primärvården att ha jourmottagning dygnet runt

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter