Arbetsliv och arbetsmiljö

Många människor upplever bristen på tid som ett av sina största vardagsproblem. Dagens system där människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra mår dåligt av arbetslöshet är ett resursslöseri. Därför har vi det långsiktiga målet att alla ska få en normalarbetstid på 35 timmar i veckan med förhoppningen att undvika stress och sjukskrivningar.

Vi vill ta bort delade turer och fortsätta arbeta fram olika arbetstidsförkortningsmodeller. Personalfrämjande åtgärder som företagshälsovården är en viktig del av folkhälso- och personalfrämjande arbete. Många verksamheter har fått ökad arbetsbelastning och stressnivån är hög. Ett hälsofrämjande arbetssätt ska finnas i alla regionens verksamheter. En konkret åtgärd är att erbjuda friskvård på arbetstid för de anställda. Vi vill även att Västra Götaland har som uttalad ambition att de som arbetar inom 24/7-verksamheter ska kunna ha fler lediga helger och endast arbeta var tredje helg.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter