Regionen runt på två hjul

Cykel är ett miljövänligt och folkhälsofrämjande transportmedel inom såväl tätort som på landsbygd. I den cykelpotentialstudie som Västra Götalandsregionen gjort fastslås att nära 40 % av regionens arbetande befolkning kan nå sitt arbete inom 30 minuter med vanlig cykel. Till de kommuner där förutsättningen är bäst hör kommuner som Åmål, Dals-Ed, Borås, Lidköping, Tidaholm och Hjo.

Cykeln är ett högst rimligt alternativ för vardagsresor i hela vår region. För att göra det enklare att kombinera cykel och kollektivtrafik vill vi även göra det möjligt att ta med cykeln på landsbygdsbussarna.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter