Regionen runt på två hjul

Cykel är ett miljövänligt och folkhälsofrämjande transportmedel inom såväl tätort som på landsbygd. I den cykelpotentialstudie som Västra Götalandsregionen gjort fastslås att nära 40 % av regionens arbetande befolkning kan nå sitt arbete inom 30 minuter med vanlig cykel. Till de kommuner där förutsättningen är bäst hör kommuner som Åmål, Dals-Ed, Borås, Lidköping, Tidaholm och Hjo.

Cykeln är ett högst rimligt alternativ för vardagsresor i hela vår region. För att göra det enklare att kombinera cykel och kollektivtrafik vill vi även göra det möjligt att ta med cykeln på landsbygdsbussarna.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter