God och hållbar energi åt folket!

Västra Götaland bör vara en stolt föregångare för grön energi. Regionen ska verka som samordnare för att förverkliga stora satsningar på förnybar elproduktion. Till exempel vindkraftsparker och solcellsanläggningar. Vi vill att regionen satsar på 100 % förnybar energi i alla regionens verksamheter med bland annat solceller på alla regionens egna tak. Regionen kan här stödja samordning mellan kommuner eller stötta med kompetens genom att anställa expertis tillgänglig för mindre kommuner.

Vi vill att Västra Götalandsregionen även fortsättningsvis ska vara fri från uranbrytning och kärnkraft. För Miljöpartiet handlar detta om en ekonomiskt och ekologiskt ansvarsfull energiförsörjning, men också om vårt regionala ansvar för folkhälsan.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter