Forskning / Utbildning

Forskning / Utbildning

Vi behöver ha utbildning med hög och likvärdig kvalitet över hela landet. Därför behövs också starka forskningsmiljöer över hela landet – det är i mötet mellan forskning och utbildning som goda kunskapsmiljöer skapas. Vi behöver därför jobba för att ge möjlighet att utveckla forskningsmiljöer så att forskningen inte endast är knuten till de större städerna.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter