Fossiloberoende

Fossiloberoende

För att uppnå målen om begränsad klimatpåverkan måste energianvändningen minska kraftigt samtidigt som satsningar görs på förnybar energi med låg klimatpåverkan, som vindkraft, vågkraft och bioenergisatsningar görs på förnybar energi som solenergi, vindkraft, vågkraft och bioenergi.
Vi har målet att regionen använder 100 % förnybar energi i sin verksamhet. Om- och nybyggnationer ska också ha klimatsmarta lösningar, som hög energieffektivitet och solceller på taket. För att bryta beroendet av olja måste transporterna effektiviseras och ställas om till förnybara bränslen. Mängden transporter måste minska och här har regionen ett stort ansvar. För att klara klimatmålen krävs både ny teknik och ändrad livsstil. Förutom transporter och energianvändning har livsmedelssektorn stor klimatpåverkan, särskilt köttkonsumtion och livsmedelsfrakter.

 

Miljöpartiet vill: 

  • att regionen minskar sin klimatpåverkan
  • att regionen ska ha 100 % förnybar energi i all sin verksamhet
  • att en miljörevision genomförs för att bland annat redovisa vilka beslut i regionen som motverkar en minskad klimatpåverkan
  • att regionen strävar efter minskad köttkonsumtion genom vegetarisk mat som standard med lokalproducerat och ekologiskt kött som tillval/alternativ på sjukhus och skolor
  • att fler marina naturreservat ska inrättas
  • att regionen miljöcertifierar/miljödiplomerar alla sina verksamheter
  • att cirkulär ekonomi ska främjas och utreda gröna obligationer för Västra Götalandsregionen
  • att strandskyddet bevaras

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter