It

Bredbandsutbyggnaden är oerhört viktig för att företagande och vardagsliv ska fungera i regionen.
Det finns idag bredband på många håll, men det är viktigt att alla har tillgång till snabb digital kommunikation för att människor och företag ska kunna utveckla sina idéer och drömmar. För att göra pendlande med kollektivtrafiken än mer attraktivt är det avgörande att det finns god bredbandstillgång vid de regionala pendlingsstråken.

IT bidrar och kommer än mer att bidra till att göra livet enklare och säkrare inom hälso- och sjukvården. Inte minst för patienter med behov av daglig tillsyn kommer e- hälsa att leda till bättre vård än tidigare. Insatserna minskar också transporterna och är därmed en investering för bättre miljö. Utvecklingen på IT- området ska också nyttjas bättre av våra egna kulturverksamheter. Respekten för den enskildes integritet ska vara vägledande vid beslut om IT-system. I takt med den ökande digitaliseringen är det av största vikt att regionen har en hög och tillförlitlig IT-säkerhet, inte minst när det gäller känslig patientinformation.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter