It

Bredbandsutbyggnaden är oerhört viktig för att företagande och vardagsliv ska fungera i regionen.
Det finns idag bredband på många håll, men det är viktigt att alla har tillgång till snabb digital kommunikation för att människor och företag ska kunna utveckla sina idéer och drömmar. För att göra pendlande med kollektivtrafiken än mer attraktivt är det avgörande att det finns god bredbandstillgång vid de regionala pendlingsstråken.

IT bidrar och kommer än mer att bidra till att göra livet enklare och säkrare inom hälso- och sjukvården. Inte minst för patienter med behov av daglig tillsyn kommer e- hälsa att leda till bättre vård än tidigare. Insatserna minskar också transporterna och är därmed en investering för bättre miljö. Utvecklingen på IT- området ska också nyttjas bättre av våra egna kulturverksamheter. Respekten för den enskildes integritet ska vara vägledande vid beslut om IT-system. I takt med den ökande digitaliseringen är det av största vikt att regionen har en hög och tillförlitlig IT-säkerhet, inte minst när det gäller känslig patientinformation.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter