Järnväg

Vi vill prioritera utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, framförallt dessa förbindelser: Alingsås–Göteborg, Borås–Göteborg (med vidare sträckning mot Stockholm), samt förbindelser mot Oslo och Öresundsregionen.

På Miljöpartiets initiativ har möjligheten att öppna fler tågstopp på landsbygden utretts och cirka femton orter pekats ut som tänkbara, varav Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, Frändefors, Hillared, Länghem och Grimsås i ett första skede. För att detta ska vara möjligt är det avgörande att satsa på våra mindre banor. Vi vill se satsningar på till exempel Alingsåspendeln, Kinnekullebanan, Bohusbanan, Alependeln, Älvsborgs-Viskadalsbanan och Kust till kust-banan.

Gods

Idag forslas enorma mängder gods med lastbil och detta förväntas öka till 2030, vilket är oacceptabelt om regionen ska klara sina egna klimatmål. Vi vill att gods i första hand ska gå på järnväg eller med båt. Regionen behöver spela en aktiv roll för att öka mängden fossilfria transporter, till exempel genom samordning och ett aktivt samarbete med såväl forskning som näringsliv.

Vänersjöfarten är oerhört viktig för Västsverige och Miljöpartiet vill se en lösning på nya slussar i Trollhättan.

Kvinna promenerar cykel bredvid pendeltåg

 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter