Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruk

Vi måste säkerställa livsmedelsproduktionen i Västra Götaland inom jordbruk och marina näringar.


Vi lever i en värld där jordbruksmarken minskar och befolkningen stadigt ökar. Vi behöver skydda jordbruksmark och dricksvatten. Vi behöver en klimatsmartare konsumtion genom att minska köttkonsumtionen kraftigt, öka andelen ekologiska livsmedel och välja matsedel efter säsong för att minska våra ekologiska fotavtryck. Genmodifierade livsmedel är inte lösningen på världens matförsörjning. Ekologiskt jordbruk kräver något större arealer, men ger på lång sikt en bättre ekonomisk, ekologisk och social utveckling, såväl i Västra Götaland som i resten av världen. Ett varsamt jord- och skogsbruk i Västra Götaland ger ett öppet och varierat landskap, tryggar vår livsmedels- och energiförsörjning samt bidrar till den biologiska mångfalden. Det ger också stora möjligheter till företagande, utveckling av besöksnäringen och bättre livskvalitet. Regionens naturbruksgymnasier har en viktig roll i att gå före och visa hur ett varsamt jord- och skogsbruk är möjligt, vi vill bland annat använda metoder för hyggesfritt skogsbruk.  

 

Miljöpartiet vill:

 • att regionen ska prioritera utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, även utav de mindre banorna, och att fyra spår mellan Göteborg och Alingsås, ny järnvägsförbindelse Göteborg och Borås med vidare sträckning mot Stockholm och förbindelser mot Oslo och Öresundsregionen påskyndas
 • att en strategi för ökat entreprenörskap med fokus på hållbarhet och gröna näringar ska utarbetas
 • att produktion, tillgång till och användandet av fossilfria bränslen ska stimuleras i hela regionen
 • att cykelvägar ska ges hög prioritet i regionens arbete med infrastrukturplaner
 • att regionen ställer miljömässiga, sociala och djuretiska krav vid upphandling
 • att andelen ekologisk mat ska öka med målet 100 %
 • att resurser ges till kollektivtrafikforskning
 • att regionen ska arbeta aktivt för att minska bilåkandet inom regionen
 • att de västsvenska naturreservaten underhålls, så att den biologiska mångfalden säkras
 • att samverkan mellan stad och land ökar genom bland annat utvecklat tätortsnära jordbruk och strategier för energiförsörjning och minskat beroende av importerade livsmedel, som istället kan produceras lokalt.
 • att det sker en kraftfull satsning på gröna jobb och småföretagande
 • att inga nya motorvägar byggs utan istället satsa på 2+1 vägar och det finmaskiga vägnätet
 • att nya slussar byggs i Göta Älv
 • att region har fler kärnor
 • att naturbruksgymnasierna använder metoder för hyggesfritt skogsbruk
 • att trängselskatten ska utvecklas och fortsätta finansiera kollektivtrafik när västsvenska paketet står färdigt
 • att regionen samarbetar med näringslivet kring hållbart resande med förnybara bränslen, biogas och elektrifiering

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter