Koldioxidbudget

Koldioxidbudget

Med en tydlig färdplan når vi målet. Därför är det är glädjande att Västra Götalandsregionen under förra mandatperioden antog en koldioxidbudget; ett tydligt politiskt ramverk som visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att regionen effektivt ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Miljöpartiet anser att denna budget ska genomsyra och användas som överordnat styrdokument för regionens samtliga verksamheter. Detta för att på allvar, på ett tillräckligt och mätbart sätt, ta itu med det akuta klimatläge vi befinner oss i.

Ytterligare instrument för att lyckas med klimatomställningen är Miljöpartiets nationella Klimatfärdplan med tydliga förslag som regionen bör känna till och förhålla sig till. Vi föreslår även att en extern miljörevision ska redovisa vilka beslut i regionen som stödjer respektive motverkar minskad klimatpåverkan.

 

 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter