Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Vi är väl medvetna om att järnväg och även busstrafik inte är ett alternativ i delar av vår region liksom att cykeln inte alltid räcker till, och vill därför säkerställa att det mindre vägnätet på landsbygden håller god standard, detta är så mycket viktigare än nya vägsatsningar kring de större städerna eller på nya motorvägar.

Närtrafik och anropsstyrd trafik fyller en viktig funktion på landsbygden, och det är viktigt att den utvecklas. Vi vill även utveckla möjligheten till det som kallas kombinerad mobilitet. Genom en app bokas exempelvis samåkning, bilpool, lastcykeluthyrning eller kollektivtrafik. Detta testas i några mindre orter på den skaraborgska landsbygden och vi vill sprida detta till övriga regionens landsbygder.

Hela sommaren på ett kort

Sommaren 2022 infördes äntligen ett sommarkort i kollektivtrafiken. Sommarkortet var en av våra huvudfrågor i valet 2018 och vill göra det ännu mer förmånligt till kommande somrar, till exempel genom att göra så det gäller hela sommaren och/eller att göra det möjligt att åka fler vuxna på samma kort.

Miljöpartiet i Västra Götaland kommer inom området för infrastruktur och hållbart resande arbeta för att:

  • grunden för regionens infrastrukturplanering är hållbart resande och inte fortsatt ökad bilism
  • maxtaxa, det vill säga ett kostnadstak för resenären, införs i kollektivtrafiken
  • storsatsa på cykel för vardagsresor
  • öppna fler tågstopp på landsbygden
  • den kollektiva stadstrafiken satsas på för att minska trängsel och få bekvämare resor.

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter