Kultur

Kultur är syret i ett välmående samhälle. Kultur ger energi och perspektiv till såväl personlig, social och hållbar utveckling. Vi är säkra att vi genom kultursatsningar och gemensam kulturstrategi kan stärka kulturformerna i regionen och höja kulturens status. Centralt för Miljöpartiet är att kulturpolitikens frihet ska värnas och stärkas.

Under Covid-19-pandemin har kulturverksamheter lidit. Osäkerhet och inkomstbortfall har drabbat såväl stora som små institutioner, och kulturarbetare har levt under stress och ovisshet. Det är av oerhört vikt att kultur prioriteras i återöppnandet av samhället. För utan kultur, hur får vi igång ett levande, empatiskt och kreativt land? Viktigt är att stödåtgärder riktas effektivt och snabbt till såväl smala som till populärkulturella uttrycksformer.

Yttrandefrihet, reflektion, bildning och kreativitet är kulturens kärna. Ifrågasättande, provokation, njutning och underhållning dess uttryck. Det är därför särskilt viktigt idag, när auktoritära krafter hotar demokratin, att kulturens fria uttryck värnas. Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen, stimulerar till nya idéer och stödjer ett kritiskt tänkande som utmanar etablerade föreställningar.

Ett levande, rikt, mångfacetterat kulturliv av hög kvalitet skapar positiva synergieffekter inom fler politikområden såsom hälsa, skola, vård och omsorg, samhällsutveckling, föreningsliv samt besöksnäring. För att möjliggöra en bredd behövs att medel prioriteras för såväl smal, fri som bred kultur. Den växande spelkulturen både som industri, intresse och yrke i vår region bör också omfamnas. För att en öppen, rik kultur ger en stark demokrati.

Varierat kulturellt utbud

Kulturverksamheter känner inga gränser och ett dynamiskt kulturliv är beroende av influenser utifrån. Därför är det viktigt att vi ger möjlighet för regionens kulturaktörer att delta i internationella utbyten. Lika viktigt är samarbeten inom landet. Med samverkansmodellen utformas den regionala kulturpolitiken i tät kontakt med Statens kulturråd. Befolkningens sammansättning ska speglas i regionens kulturliv. Integrationsarbetet ska främjas och stöd till våra nationella minoriteter stärkas.

På många håll inom kultursektorn dominerar män den konstnärliga ledningen och gestaltningen medan kvinnor utgör majoriteten av publiken. Miljöpartiet anser att både av genus- och demokratiskäl måste denna ordning brytas. Regionen ska arbeta för fler fristäder för förföljda författare och kulturskapare.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter