Rättvis och hållbar mat 

Västra Götalandsregionens inriktning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning bygger på uppdraget att främja regional utveckling och invånarnas hälsa. Utveckling ska ske av produktion, kompetensförsörjning och goda matvanor som också minskar miljöpåverkan och ökade kundkrav. Därmed vill vi att en strategi upprättas för ökat entreprenörskap och forskning med fokus på hållbarhet, gröna näringar och hållbar livsmedelsproduktion. Miljöpartiet vill öka närproducerad, vegetarisk, vegansk och ekologisk mat ska öka i regionen samt aktivt arbeta mot matsvinn.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter