Solidaritet

Solidaritet

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.

Denna solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

 

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter