Stadstrafik

Stadstrafik

I våra större städer (Göteborg–Mölndal–Partille, Borås, Trollhättan–Vänersborg, Skövde och Uddevalla) reser många kollektivt och trängseln på bussar och spårvagnar är ofta stor. Antalet invånare i bara Göteborg, Mölndal och Partille förväntas öka med 200 000 till 2035. Därför behöver kollektivtrafiken byggas ut både gällande yta, frekvens och nya lösningar som passar till respektive område, till exempel ser vi metrobussar med egna körbanor som ett bra alternativ.

Miljöpartiet vill sänka trösklarna till kollektivtrafiken. För att locka nya resenärer måste det vara enkelt. Därför har vi varit det drivande partiet för det nuvarande zonsystemet, där Västtrafiks över 70 zoner ersattes av de 3 nya zonerna hösten 2019. Nu vill vi ta nästa steg och ha en maxtaxa i kollektivtrafiken. En ska inte behöva fundera över ifall månadskort eller köp av enkelresor är det mest prisvärda, utan vi vill sätta ett tak på vad det får kosta. När taket uppnåtts reser en kostnadsfritt resten av månaden. Vi vill även se en ny finansieringsmodell av kollektivtrafiken för att kunna undvika de ständiga prishöjningarna. Den fortsatt kraftigt utbyggda kollektivtrafik vi gröna vill se, kräver fler inkomstkällor än regionskatten och biljettintäkter.

 

 

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter