Tandvård

Tänderna är en del av kroppen och bör införas i ordinarie ersättningssystem. Så länge de inte är det ska vården utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa.


Information om abonnemangstandvården ska förbättras. Skillnaderna i tandhälsa ska minska genom förebyggande insatser i socioekonomiskt utsatta områden.

 

Miljöpartiet vill:

  • att tandvården ska utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter