Solidaritet

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.

Denna solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

 

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: