Land och stad

Leva, bo och arbeta i hela regionen

Urbanisering och förtätning av städer är en global trend, men samtidigt känner många människor samhörighet med naturen och ett behov av den miljön för återhämtning. Naturområden ger livskvalitet och är en del av landsbygdens utvecklingskraft, bland annat som grund för besöksnäringen. Städer och tätorter i Västra Götaland bör planeras mer yteffektivt, så att det blir mindre tryck på exploatering av grönområden och jordbruksmark. En regionförstoring innebär förbättrade kommunikationer som leder till en större arbetsmarknad och bättre förutsättningar för både individ och företag. Därmed knyts också stad och land närmare varandra. Det finns ekologiska och sociala följder med regionförstoring. Miljöpartiet ska vara ett ledande parti för att hitta lösningar för detta. Vi vill att teknikutvecklingen ska användas mer aktivt för att de som pendlar ska kunna arbeta och studera hemifrån i högre utsträckning. Vi vill ha en region med fler kärnor, inte bara en.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: