Tandvård

Tänderna är en del av kroppen och bör införas i ordinarie ersättningssystem. Så länge de inte är det ska vården utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa.

Information om abonnemangstandvården ska förbättras. Skillnaderna i tandhälsa ska minska genom förebyggande insatser i socioekonomiskt utsatta områden.

 

Miljöpartiet vill:

  • att tandvården ska utformas utifrån att de som har störst behov ska ges bäst förutsättningar för en god tandhälsa

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: