Budget för en snabbare klimatomställning och en starkare välfärd

Miljöpartiet i Växjö vill öka takten i klimatomställningen och stärka välfärden

För oss miljöpartister är det självklart att Växjö kommun ska vara Europas grönaste och ligga i framkant vad avser hållbarhetsarbetet. I den senaste rapporten från FN kan vi konstatera att världen, Växjö kommun inkluderat, har mycket kort tid på sig att ställa om för att klara de globala målen till 2030. Den snabba omställning som behövs ska ske rättvist och inkluderande. Vi behöver alla känna att vi kan delta och bidra i det viktiga arbetet. Miljöpartiet de gröna lägger därför i sin budget skarpa förslag för att ställa om samhället i rätt riktning.

– Vi vill öka takten i kommunens klimat och miljöarbete. Vi vill ligga i framkant vad avser hållbarhetsarbete, säger Magnus P Wåhlin (MP) gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Växjö.

I budget görs flera tydliga och kraftfulla satsningar för kommunens klimat- och miljöarbete. Bland annat förstärks hållbarhetsavdelningen med ca 5 tjänster och totalt 47 miljoner på olika insatser för förbättra kommunens hållbarhetsarbete.

I budgeten avsätts 18 miljoner till gratis busskort för högstadie- och gymnasieelever. En satsning för ökad jämlikhet och för att möjliggöra en aktiv fritid för alla.

Flera satsningar görs inom omsorgen, i form av ett tillskott på 16,5 miljoner. Bland annat till ett utvecklingsprojekt för att öka kvaliteten i omsorgen och förbättra arbetsmiljön, se över schemaläggning, och öka kontinuiteten. Men även för att minska antalet delade turer, öka kompetensen och rekrytera fler medarbetare inom omsorgen.
Med dessa satsningar förbättrar vi arbetsmiljön och scheman för anställda samtidigt som våra äldre får fler möjligheter till utevistelse, naturupplevelser, kultur och trivsel. Detta tack vare att vi vill anställa fler aktivitetsledare inom omsorgen.

28 miljoner satsas till utbildningsförvaltningen. Det handlar om satsningar för att minska skolsegregationen, sänka avgifter inom kulturskolan samt ge ökade resurser till elevhälsan.
– Våra elever, skolanställda och alla som möter barn och unga ska ha de resurser som behövs för att varje elev ska lyckas i skolan säger Magnus Folcker (MP) kommunfullmäktigekandidat.För att bygga den hållbara kommunen krävs många insatser. Inte minst måste vi få ner utsläppen från trafiken i kommunen och minska trängseln på vägarna i staden.
– Vi fortsätter satsningen på Växjö som cykelkommun, bygger bussfil på Sandsbrovägen så att kollektivtrafiken blir punktligare och utvecklar pendelparkeringarna med säkra cykelboxar. Vi accelererar utbyggnaden av laddstolpar så att fler kan välja elektrifiering säger Pernilla Bodin (MP) kommunfullmäktigekandidat.

I budgeten finns även satsningar på ökad trygghet i form av stöd till avhopparverksamhet, fler fritidsledare och fältare. Vi lyfter därtill initiativ för att avveckla kommunens ägande i Växjö flygplats. Det tillsammans med mer pengar till föreningslivet, omställning till cirkulär ekonomi och satsningar för ett mer inkluderande samhälle där vi alla kan vara aktiva kommuninvånare oavsett funktionsvariation eller inte.

– Miljöpartiet i Växjö presenterar en budget för snabbare klimatomställning
och en starkare välfärd. Tillsammans kan vi skapa det nya gröna folkhemmet där snabb miljöomställning och social rättvisa går hand i hand, säger Cheryl Jones Fur, (MP) gruppledare.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter