Vellinge

Vi vill göra Vellinge till den ledande miljökommunen!

På vår hemsida hittar du våra kontaktuppgifter, motioner som vi lämnat till kommunfullmäktige, m.m.

Besök oss gärna också på Facebook där vi är ännu mer aktiva!

"Vi lovar inte guld, men gröna värden!"

Havets dag 2016 Positiv dag med många givande samtal.
Våra prioriteringar

Ledande miljökommun.

Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun.Värna våra natur- och kulturvärden!

Hållbar utveckling.

Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Utveckla kommunens attraktion för våra invånare, småföretagare och turister!

Livskvalitet.

Vi ser möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer som en självklarhet. Vi vill öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna!

Migration och allas lika rätt.

Miljöpartiet de gröna Vellinge

Kontakt