Vellinge

Vi vill göra Vellinge till den ledande miljökommunen!

Vårt Valmanifest kan du se genom att klicka här 

https://www.mp.se/sites/default/files/mpvellinge_valmanifest_2018_webbve...

På vår hemsida hittar du våra kontaktuppgifter och information.

Besök oss gärna också på Facebook!

 
 

"Vi lovar inte guld, men gröna värden!"

Våra prioriteringar

Ledande miljökommun.

Vi vill göra Vellinge till en ledande miljö-och klimatkommun. Värna våra natur- och kulturvärden!

Hållbar utveckling.

Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Utveckla kommunens attraktion för våra invånare, småföretagare och turister!

Livskvalitet.

Vi ser möjlighet till ökad livskvalitet, upplevelser och gemenskap för alla generationer som en självklarhet. Vi vill öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen, levande och aktiv dialog med medborgarna!

Migration och allas lika rätt.

Miljöpartiet Vellinge

Kontakt