Motion om hållbarhet

Till Region Blekinge. Innan den reviderade Blekingestrategin publiceras vore det önskvärt med en tydlig gemensam definition på vad vi menar med hållbarhet och tillväxt. I nuvarande Blekingestrategin står ordet tillväxt nämnt ett otal gånger, ibland med hållbar framför. Ofta är det oklart om man skrivit tillväxt men menat utveckling. Tillväxt betyder mer av något och behöver inte alls vara något bra, men används i Blekingestrategin alltid som något positivt.

De fyra systemvillkoren är en erkänd definition på hållbarhet som utvecklats av Karl-Henrik Robert, verksam på BTH. Dessa är att:

1)    Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.

2)    Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.

3)    Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.

4)    Inte hindra människor från att tillgodose sina behov.

 

Miljöpartiet yrkar således:

·        att  Region Blekinge tar dessa fyra systemvillkor som sin definition på hållbarhet.

·        att  Region Blekinge inte slentrianmässigt använder ordet tillväxt, då man menar utveckling.

 

Hélène Nordin och Sara Månsson Möllergren

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: