LÅT FASTIGHETSSKATTEN STANNA I DEN KOMMUN DÄR VINDKRAFTEN STÅR

Säkerhetsproblemen i kärnkraftsverken ökar ju äldre de blir. Oskarshamn har nu svårigheter att starta kärnkraftsreaktorer som stått stilla i flera år på grund av tekniska problem. Det påminner om att det är hög tid att sikta mot ett helt förnybart energisystem där sol, vind, bioenergi och energieffektivisering alla är viktiga pusselbitar.

 

Vindkraften växer i Sverige, något som både Miljöpartiet och det svenska folket är positiva till. Sju av tio svenskar vill att det ska byggas mer vindkraft.

Men i Sverige är det nästan bara större företag som bygger vindkraft. I länder som Danmark och Tyskland är det tvärtom privatpersoner som äger det mesta av vindkraften. Miljöpartiet vill att även svenska folket ska få möjlighet att var delaktiga i energiomställningen genom att ha solpaneler på sitt eget tak eller äga vindkraft tillsammans med andra. Därför föreslår vi att fler får ta del av vindkraftens vinst och göra sig oberoende av de stora elbolagen.

Miljöpartiet vill att närboende alltid ska få rätten att köpa andelar och bli delägare när det byggs vindkraft där man bor. Danmark har använt det här systemet framgångsrikt i många år. Många vill dra sitt strå till stacken i energiomställningen, äga sin egen el och därmed få makt över elräkningen.

Även kommunen som helhet är en aktiv part vid vindkraftsetableringar och förtjänar därför ett erkännande om den bidrar till grön omställning. Miljöpartiet föreslår att fastighetsskatten ska stanna i den kommun där vindkraften står, istället för att som idag gå rakt ner i finansministerns statskassa. Ju mer vindkraft en kommun bygger desto större ersättning. Blekinges kommuner skulle med vårt förslag årligen få 1 miljon kronor med dagens antal vindkraftverk.

När vindkraften byggs ut är det rimligt att fler får möjlighet att delta. Riksdagens partier har enats om ett planeringsmål om 30TWh vindkraftsel. Frågan är hur vi gör det på klokast sätt. Miljöpartiets svar är att människor måste involveras. Men regeringen har inte bara visat ointresse för ett ökat folkligt deltagande, de har också infört en straffskatt på kooperativt ägd vindkraft. Nu är det dags att vi lär av andra länder och ger möjligheter till en folkrörelse där människor får ta makten över sin elräkning och samtidigt tjäna en slant på sitt bidrag till en grön omställning.

Lise Nordin, riksdagsledamot och energitalesperson (MP)

 

Hélène Nordin, ledamot i regionstyrelsen ( MP )

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: