Valprogram 2022–2026, kortversion


Valprogram 2022–2026, kortversion

Miljöpartiet – en modig grön politik

Det krävs en modig klimat- och miljöpolitik, en jämlik fördelning och ett solidariskt arbete för att hejda klimatkrisen.

Toppkandidater Borlänge

Mikael Morin och Karin Åsblom, våra toppkandidater i Borlänge.


Vårt valmanifest i sin helhet når du från startsidan.

Klimat och miljö

 • Minska koldioxidutsläppen drastiskt.
 • Sätta upp solceller på kommunala byggnader och andra tak.
 • Upphöra med kommunala bidrag till Dala Airport.
 • Skydda mer natur och bilda fler naturreservat.
 • Återställa våtmarker.
 • Öka andelen klimatsmart, ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamhet.
 • Göra det lättare att återbruka, återanvända, återvinna och dela saker. Verka för att gynna second hand och fritidsbank.
 • Bevara jordbruksmarken.
 • Bygga fler cykelvägar, cykelgarage och stöldsäkra cykelparkeringar.
 • Bygga ut infrastrukturen för laddning av elbilar.

Mäns våld mot kvinnor

 • Stärka kommunens arbete mot våld i nära relationer och
  hedersrelaterat våld.
 • Kommunen ska ge ett långsiktigt högt stöd till kvinnojouren.
 • Erbjuda förtur till bostad till de som flyr våld.

Utbildning, kultur och fritid

 • Ge fler barn plats på fritidshem oavsett om deras vårdnadshavare arbetar eller inte.
 • Ha fler socialpedagoger, specialpedagoger och kuratorer på skolor och förskolor.
 • Erbjuda gratis mensskydd på toaletterna på kommunens skolor.
 • Skolan ska erbjuda frukt till de barn som inte har med sig egen frukt.
 • Skapa kommunala fritidsgårdar eller annan liknande verksamhet i fler stadsdelar.
 • Verka för ett kulturhus.

Arbetsmiljö, trygghet och integration

 • Sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka, i första hand inom vård och omsorg.
 • Stärka specialistkompetenser i kommunen genom att dessa yrkesgrupper i högre grad ska arbeta med det som de är utbildade till.
 • Verka för att omsorgspersonalen har tillräckliga språkkunskaper.
 • Erbjuda praktikplatser och introduktionsjobb för utlandsfödda som behöver lära sig svenska. Exempelvis genom serviceuppgifter inom äldreomsorgen, i kombination med en utbildning i svenska.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter