Ett samhälle utan diskriminering

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald, och mot diskriminering. Alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder, ska ha samma möjligheter att utvecklas som människor.

Sverige har fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Västra Dalarna är ett samiskt kulturområde inom Älvdalens kommun. Samernas särskilda ställning, med egen kultur och eget språk, måste respekteras och stärkas. De utgör ett urfolk som i enlighet med flera internationella konventioner har särskilda rättigheter som Sverige måste garantera.

 

Ett mer jämställt, jämlikt och solidariskt Sverige ökar individens frihet och samhällets utveckling. Vi ska självklart ha nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt mot alla former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Miljöpartiet vill ha en arbetsmarknad utan diskriminering. Lika lön för likvärdigt arbete ska vara en självklarhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: