Kollektivtrafik

Kollektivtrafik bidrar till en hållbar och livskraftig utveckling i hela Dalarna.

En utbyggd och snabbare tågtrafik kombinerad med en snabb och bekväm regional busstrafik ger människor ökade möjligheter att välja bostadsort och arbetsplats och ändå pendla klimatsmart. Kollektivtrafiken ska drivas klimatneutralt och fossilfritt.

Vi vill förbättra och förstärka kollektivtrafiken i de stråk där buss och tåg kan vara ett verkligt alternativ till bilen. På landsbygden vill vi satsa på olika former av anropsstyrd trafik. Trafiken kan i högre grad än idag samordnas med skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst. Miljöpartiet vill också se ett ökat fokus på att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Vi vill anslå mer resurser för att detta ska kunna genomföras.

Vi vill se en kraftig upprustning av Dalabanan för att klara en utökad trafik med färre störningar. Vi vill ha moderna snabba tåg som bland annat ökar möjligheterna för dagpendling till Mälardalen. Vi kämpar för en rättvis fördelning över hela landet av statens investeringar i infrastruktur. Vi säger nej till fortsatta subventioner av dalaflyget, eftersom flyg är det mest klimatpåverkande färdmedlet. Klimatet och miljön kan inte vänta!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: