Levande landsbygd

Landsbygden spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion.

Produktion av förnybar energi och andra gröna lösningar som livsmedelsförädling är bland de snabbast växande sektorerna dag och ska gynnas. Lokal service, som livsmedelsbutiker, är viktigt och ska stödjas. För att möta de utmaningar som vi står inför måste vi tänka nytt, agera kraftfullt och skapa förutsättningar för en omställning för fler gröna jobb och en hållbar välfärd.

En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. Jordbruket är viktigt för Dalarna. Odlingsbar mark måste skyddas och i ökad utsträckning brukas på ett ekologiskt hållbart sätt. Jordbruket ska vara en kolsänka och binda kol (så kallat regenerativt jordbruk), och inte vara en kolkälla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: