Ett samhälle utan diskriminering

Ett samhälle utan diskriminering

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald, och mot diskriminering. Alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder, ska ha samma möjligheter att utvecklas som människor.


Sverige har fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Västra Dalarna är ett samiskt kulturområde inom Älvdalens kommun. Samernas särskilda ställning, med egen kultur och eget språk, måste respekteras och stärkas. De utgör ett urfolk som i enlighet med flera internationella konventioner har särskilda rättigheter som Sverige måste garantera.

 

Ett mer jämställt, jämlikt och solidariskt Sverige ökar individens frihet och samhällets utveckling. Vi ska självklart ha nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt mot alla former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Miljöpartiet vill ha en arbetsmarknad utan diskriminering. Lika lön för likvärdigt arbete ska vara en självklarhet.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter