Ett samhälle utan diskriminering

Ett samhälle utan diskriminering

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald, och mot diskriminering. Alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder, ska ha samma möjligheter att utvecklas som människor.


Sverige har fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Västra Dalarna är ett samiskt kulturområde inom Älvdalens kommun. Samernas särskilda ställning, med egen kultur och eget språk, måste respekteras och stärkas. De utgör ett urfolk som i enlighet med flera internationella konventioner har särskilda rättigheter som Sverige måste garantera.

 

Ett mer jämställt, jämlikt och solidariskt Sverige ökar individens frihet och samhällets utveckling. Vi ska självklart ha nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt mot alla former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Miljöpartiet vill ha en arbetsmarknad utan diskriminering. Lika lön för likvärdigt arbete ska vara en självklarhet.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter