Hållbart näringsliv och regional utveckling

Hållbart näringsliv och regional utveckling

Vi vill främja hållbart företagande, miljödriven affärsutveckling och innovationer genom projekt och gröna upphandlingar. Vi vill gynna sociala företag. Kooperativ och småföretag är ett sätt att låta närsamhället ta del av en framväxande gröna ekonomin.


Landstinget Dalarna och kommunalförbundet Region Dalarna går samman 2019 och bildar en så kallad regionkommun. Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i vårt län, samlas då i en direkt folkvald organisation vilket stärker demokratin. Dalarna blir starkare då det skapas tydligare ansvarstagande för samordning och större kraft i utvecklingsfrågor inom hälsa, sjukvård och regionala utvecklingsfrågor. En förutsättning är att statlig service ska finnas i länet.

Genom grön omställning kan vi driva utvecklingen hållbart när det gäller att skapa nya jobb, bevara befintliga arbeten, utveckla företag och ny teknik. Miljöpartiet ska arbeta för att stärka besöksnäringen i länet. Vi lägger särskild vikt vid miljöanpassade former av turism, exempelvis ekoturism.

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter