Integration och etablering

Integration och etablering

Vi vill öppna fler dörrar och möjligheter för människor. Alla ska känna att de är en del av samhället och att deras kunskap, erfarenheter och engagemang tillvaratas.


Dalarna ska solidariskt ta emot flyktingar på bästa möjliga sätt. Mottagandet ska ske professionellt och strukturerat för att både barn och vuxna skyndsamt ska komma in i samhället. Människor ska snabbt kunna få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad.

Fler kris- och traumamottagningen ska öppnas i länet. Introduktionen ska anpassas efter individens önskemål och arbetslivserfarenhet. Praktiska och teoretiska kunskaper ska snarast möjligt valideras och tas tillvara. Vi vill verka för individens bästa genom bättre samarbete mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 8 juni 2023

Stora insatser krävs för hållbart Uppsala län

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter