Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Dalarna ska fortsätta stärkas och utvecklas.
Det ska vara billigt och lätt att åka buss eller tåg.

Miljöpartiet vill

  • att utbudet av kollektivtrafik ska öka
  • att det bli billigare för resenären att åka buss och tåg
  • att det ska finnas ett prisvärt sommarkort för ungdomar

Kollektivtrafiken har en positiv påverkan på samhällsekonomin, både genom möjligheten att ta sig till arbete och studier men också vinster för folkhälsan. Den är också avgörande för många som saknar egen bil.

För att ge fler möjligheten att välja kollektivtrafiken så måste utbudet öka, bussar och tåg måste gå både tätt och pålitligt.

De senaste åren har det blivit dyrare att resa med kollektivtrafiken. Miljöpartiet går till val på att sänka priserna.

En fossilfri kollektivtrafik är en självklarhet.

Den kommande mandatperioden vill vi

  • tillföra mer pengar för att kraftigt förbättra kollektivtrafiken i Dalarna
  • att taxorna ska sänkas för periodkort och enkelbiljetter
  • att det ska bli enklare att kombinera cykel och kollektivtrafik
  • att kollektivtrafiken kraftigt ska minska sina utsläpp av växthusgaser
  • att busstrafiken i Dalarna huvudsakligen ska drivas i egen regi
  • att en utredning om möjligheterna att införa avgiftsfri busstrafik utförs

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter