Kultur och bildning

Kultur och bildning

Ett rikt kulturliv ger ökad livskvalitet och bidrar till att Dalarna blir mer attraktivt att leva i.


Vi vet att kultur som konst och musik fungerar som motvikt till en ökad konsumtion. Kultur är en positiv kraft i miljöarbetet och kan bidra till främjandet av regional utveckling. Kulturella mötesplatser, fysiska såväl som digitala, ska utvecklas.

Nya svenskar ska fortsätta berika vårt län. För människor i alla åldrar ska det finnas ett tillgängligt och brett kulturutbud. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur och kulturarv.

Studieförbunden tillsammans med folkhögskolorna är viktiga för det livslånga lärandet. Kulturen och folkbildningens roll ska lyftas fram för att öka delaktighet och engagemang. Kulturen och folkbildningen är viktig för både människan och samhället. Vi ska satsa på museer, bibliotek och folkhögskolor mer rättvist fördelat i länet. Fortsatt samarbete med Högskolan Dalarna ska prioriteras.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter