Levande landsbygd

Levande landsbygd

Landsbygden spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion.


Produktion av förnybar energi och andra gröna lösningar som livsmedelsförädling är bland de snabbast växande sektorerna dag och ska gynnas. Lokal service, som livsmedelsbutiker, är viktigt och ska stödjas. För att möta de utmaningar som vi står inför måste vi tänka nytt, agera kraftfullt och skapa förutsättningar för en omställning för fler gröna jobb och en hållbar välfärd.

En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. Jordbruket är viktigt för Dalarna. Odlingsbar mark måste skyddas och i ökad utsträckning brukas på ett ekologiskt hållbart sätt. Jordbruket ska vara en kolsänka och binda kol (så kallat regenerativt jordbruk), och inte vara en kolkälla.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter