Mat

Vi vill:

  • Bilda en uppsamlings- och distributionscentral dit lokala producenter kan leverera sina livsmedel för vidare transport till kommunens verksamheter.
    Införa växtbaserad mat som norm i kommunens verksamheter
  • Att djurskyddskrav, minst i enlighet med svensk lagstiftning, ställs vid upphandling av animaliska produkter.
  • Minska matsvinnet i hela ledet, från transport och lager till kostpersonal och matgäster
    Välja mat med så låg negativ miljöpåverkan som möjligt.
  • Att Eskilstuna åter blir en KRAV-certifierad kommun.

Vi ser god och näringsrik mat som ett livsvillkor för ett gott liv, för en framgångsrik skola, kvalitativ äldreomsorg och god vård. Vi anser också att Eskilstuna kommun har ett ansvar för att maten som serveras är både hälsosam och hållbart producerad. Kommunens matgäster ska kunna lita på att maten är producerad utan skadliga bekämpningsmedel, plågade och antibiotikastinna djur eller höga utsläpp av växthusgaser. Den mest verkningsfulla åtgärden för mer hållbar mat är dock att minska köttkonsumtionen. Så mycket som 75 procent av utsläppen av växthusgaser från maten som konsumeras i Sverige kommer från kött- och mejeriprodukter.

Dagens djurhållning utgör också ett etiskt problem, där djur i varierande grad utsätts för lidande – även om det kan skilja mellan olika länder och olika djurhållningssystem. Animaliska livsmedel kräver dessutom mycket resurser – grovt sett tiofalt mer energi, vatten och mark än vegetabiliska livsmedel. Att äta mer växtbaserat gör det därför möjligt att mätta fler människor på ett hållbart sätt.

Vi vill att all upphandling av mat i kommunen ska ske med hållbarhetskrav, så att maten som köps in i möjligaste mån är säsongsanpassad, ekologisk, närproducerad, klimatsmart, växtbaserad och producerad med högsta möjliga djurskyddskrav, minst motsvarande svensk lagstiftning. Livsmedelsupphandlingen ska organiseras så att mindre lokala aktörer kan delta. För att maten ska hålla en hög kvalitet ska den tillagas så nära matgästerna som möjligt.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 4 oktober 2022

MP:s nya utbildningspolitiska talesperson vill att fler ska drömma om att bli lärare!

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter