Sociala insatser för ökad trygghet

Eskilstunaborna ska kunna känna sig trygga i vardagen, oavsett var vi bor och var vi rör oss.

Miljöpartiet vill

  • Anställa fler fältassistenter för att tidigt kunna fånga upp barn och unga i riskzonen.
  • Stödja kvinnojouren och se till att personer som är utsatta för våld i en nära relation får någonstans att bo.
  • Stärka det drogförebyggande arbetet.

När människor känner sig otrygga är det rätt att ropa på snabba lösningar, men vi menar att vi behöver titta på vilka metoder som faktiskt fungerar för att minska otrygghet och brottslighet. Oftast räcker det inte med fler poliser, även om områdespoliser med en relation till sitt område fyller en viktig funktion, utan det krävs också ett långsiktigt arbete med sociala insatser som sätts in tidigt. Då alkohol och narkotika ligger bakom många brott är det också viktigt med en ansvarsfull drogpolitik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: