Gnesta

Välkommen till Miljöpartiet i Gnesta. Vi arbetar för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Facebook | Valprogram 2018 - 2022 | Bli medlem

Våra prioriteringar

Miljö.

Det är vi som delar den här planeten nu som avgör framtiden. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathot och miljöförstöring. Förändringar i miljö och klimat är något som går att påverka även lokalt, där Miljöpartiets Gnesta är en kommun som ligger i framkant i omställningen för en hållbar värld. Vi behöver agera NU. Klimatet kan inte vänta.

Kollektivtrafik.

Närheten till både naturen och storstaden är en av Gnestas stora styrkor. Vi ska vara en attraktiv pendlarstad. Miljöpartiet vill göra det enklare att åka tillsammans till jobbet, vänner och fritidsaktiviteter. Om fler åker kollektivt, tar cykeln eller promenerar, får vi en bättre folkhälsa, en lugnare och säkrare trafiksituation samt en förbättrad miljö.

Kultur.

Gnestas starka kulturliv och fantastiska natur är livsnerven i vår kommun. Miljöpartiet de grönas politik för fritiden och kulturen bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av det på jämlika villkor. Kultur och natur och ska vara tillgängligt för alla, oavsett vem du är och var i Gnesta kommun du bor. Vår kommun behöver utveckla turistnäringen med naturen, kulturen och närheten till Stockholm som främsta medel.

Skola och utbildning.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, god utbildning och meningsfull fritid. Miljöpartiet de Grönas skola är en skola för alla, där barn och ungdomar med olika förutsättningar, från olika miljöer möts och utvecklas med respekt för varandra.

Miljöpartiet Gnesta

Kontakt