Göteborg

Vi vill ha ett Göteborg i framkant. Vi ser framtidens Göteborg som en klimatneutral, öppen och grön stad. Med plats för människor, ett rikt kultur- och nöjesliv, och biologisk och mänsklig mångfald.

 

Bli medlemPresskontakt | Facebook 

Instagram | Skänk en gåva

Ta hand om dig! Alla påverkas på olika sätt under Coronakrisen. Det är viktigt att du tar hand om dig, att vi håller ihop och tar hand om varandra nu när det gäller.
Våra prioriteringar

Corona.

Miljöpartiet i Göteborg ser mycket allvarligt på situationen som uppstått i samhället genom corona-pandemin. I kristid är det viktigt att politiker gör allt som går för att underlätta för alla som bor, vistas och arbetar i Göteborg och för våra företag.

Klimat.

Klimatet är den helt avgörande frågan för mänsklighetens överlevnad. Vi vill att Göteborg ska vara ett föredöme och ett fint exempel i världen på en storstad som lever upp till Parisavtalet. Vi vill göra Göteborg klimatneutralt och skapa fler naturreservat och gröna stråk i och kring staden.

Trafik.

Trafiken i Göteborg ska vara miljöanpassad, säker och tillgänglig för alla. Göteborg ska i första hand vara en stad för människor, inte bilar. Gående, cyklister och kollektivtrafik och andra smarta mobilitetslösningar ska prioriteras. Nya spår och tunnlar ska göra spårtrafiken snabbare och cykelbanor i hela Göteborg behöver byggas ut och rustas upp. Hastighetsgränserna behöver sänkas i de centrala delarna för att skapa en trygg och säker miljö. Det ger en bättre luft för alla.

Skola.

Göteborg ska bli Kunskapsstaden som utvecklar varje elev, oavsett nivå. En stad där skolmiljön är varm och professionell så att lärare ständigt utvecklas. Elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa ska öka och de som behöver stöd ska få det. Vi vill ha en jämlik skola för alla.

Bostäder och stadsbyggnad.

Bostad är en rättighet och bostadsbristen måste byggas bort. I en växande stad krävs en stadsplanering som sätter människors behov framför biltrafikens.

Feminism och jämlikhet.

Kvinnor och män måste få lika inkomster, mäns våld mot kvinnor ska upphöra och allt fler skolor ska arbeta med jämställdhet. Hbtq-personer ska få bättre stöd. Ingen ska hindras av förlegade normer.

Mångfald och integration.

Vi arbetar för ett mer mänskligt samhälle, där vi alla kan mötas över gränser. Människor måste snabbt få bostad, jobb eller utbildning som kan leda till jobb. Bostadssegregationen ska motverkas och skolan ska bli mer jämlik.

Miljöpartiet Göteborg

Politiskt kansli

Miljöpartiet Göteborg

Internt kansli/nyckelpersoner