Göteborg

Vi vill ha ett Göteborg i framkant. Vi ser framtidens Göteborg som en klimatneutral, öppen och grön stad. Med plats för människor, ett rikt kultur- och nöjesliv, och biologisk och mänsklig mångfald.

 

Bli medlemPresskontakt | Facebook 

Instagram | Skänk en gåva

Vi vill ha ett grönt och rättvist
Våra prioriteringar

Klimat.

Att lösa klimatfrågan är helt avgörande frågan för vår överlevnad. Vi vill att Göteborg blir klimatneutralt och ett föredöme i världen som en stad som lever upp till Parisavtalet.

Biologisk mångfald.

Vi vill skapa fler naturreservat. Gröna- och blå stråk ska finnas både i och kring staden.

Trafik.

Göteborg ska i första hand vara en stad för människor, inte bilar. Gående, cyklister och kollektivtrafik och andra smarta mobilitetslösningar ska prioriteras. Trafiken i Göteborg ska vara miljöanpassad, säker och tillgänglig för alla.

Skola.

Göteborg ska vara en stad där skolmiljön är varm och professionell, där elever och lärare utvecklas och trivs. Elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa ska stärkas och de som behöver stöd ska få det.

Feminism och jämlikhet.

Kvinnor och män ska få lika inkomster, mäns våld mot kvinnor måste upphöra och fler skolor ska arbeta med jämställdhet. Hbtq-personer ska få bättre stöd. Ingen ska hindras av förlegade normer.

Mångfald och integration.

Vi arbetar för ett mer mänskligt samhälle, där vi alla kan mötas över gränser. Människor måste snabbt få bostad, jobb eller utbildning som kan leda till jobb.

Miljöpartiet Göteborg

Politiskt kansli

Miljöpartiet Göteborg

Internt kansli/nyckelpersoner