Göteborg

Lyssna

Vi ser framtidens Göteborg som en öppen, grön stad med plats för människor, ett rikt kultur- och nöjesliv med god biologisk och mänsklig mångfald.

Pressrum   Facebook   Twitter   Medlemswebb

 

 

Våra prioriteringar

Skola.

Göteborg ska bli Kunskapsstaden som utvecklar varje elev, oavsett nivå. En stad där skolmiljön är varm och professionell så att lärare ständigt utvecklas. Elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa ska öka och de som behöver stöd ska få det. Vi vill ha en jämlik skola för alla.

Klimat- och miljöfrågor.

Vår generation har ansvaret för att skapa ett samhälle som våra barn tryggt kan växa upp i. Vi vill att Göteborg ska bli världsledande inom klimat- och miljöfrågor.

Bostäder och stadsbyggnad.

Bostad är en rättighet och bostadsbristen måste byggas bort. I en växande stad krävs en stadsplanering som sätter människors behov framför biltrafikens.

Feminism och jämlikhet.

Kvinnor och män måste få lika inkomster, mäns våld mot kvinnor ska upphöra och allt fler skolor ska arbeta med jämställdhet. Hbtq-personer ska få bättre stöd. Ingen ska hindras av förlegade normer.

Mångfald och integration.

Vi arbetar för ett mer mänskligt samhälle, där vi alla kan mötas över gränser. Människor måste snabbt få bostad, jobb eller utbildning som kan leda till jobb. Bostadssegregationen ska motverkas och skolan ska bli mer jämlik.

Trafik.

Trafik har länge varit förknippat med stress, buller och farliga utsläpp. Vi vill skapa en bättre och effektivare trafikmiljö i Göteborg.

Miljöpartiet de gröna Göteborg

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Göteborg

Internt kansli/nyckelpersoner