Starka högskolor i hela landet

Studenter investerar tid och pengar i sin och Sveriges framtid. De förtjänar hög kvalitet på utbildningen och goda sociala villkor. En öppen och väl utbyggd högre utbildning lägger grunden för utvecklingen av Sveriges företag, välfärd och kultur.

Fler människor borde få rätt att förverkliga sina drömmars yrkesval.

Miljöpartiet vill

  • att undervisningstiden med lärare är minst tio timmar per vecka samt att alla studenter ska ha möjlighet till praktik,
  • att samarbete och utbyte mellan studenter, forskare och arbetslivet ökar, och
  • att studenternas trygghetssystem och bostadssituation förbättras.

”Vi vill – i motsats till Jan Björklund – slå vakt om de regionala högskolorna. De är viktiga för utvecklingen i hela landet.”

Högre kvalitet

Att läsa en utbildning på universitet eller högskola måste innebära något mer än att studenter får låna böcker på biblioteket. Miljöpartiet vill därför att studenter ska ha rätt till en genomsnittlig undervisningstid om minst tio timmar per vecka. Det måste också finnas bättre möjligheter för studenterna att göra praktik.

Låt fler människor studera

Miljöpartiet vill att fler ska få chansen att studera på högskola eller universitet och få en chans att förverkliga sina drömmar. Vi vill också skapa fler mötesplatser och karriärcentra där studenter, näringsliv och myndigheter får tillfälle att träffas.

En öppen högskola

För att stärka mångfalden är det viktigt att de regionala högskolorna, och deras breda rekrytering, stimuleras. Utbildning på universitet och högskola bör återigen bli avgiftsfri för utomeuropeiska studenter. En högskola som är öppen mot omvärlden stärker svensk högre utbildning.

Ett bra liv som student

Politiker har länge betraktat studenter som en grupp som inte kan bli sjuka, inte behöver någonstans att bo och som kan livnära sig på nudlar och knäckebröd. Miljöpartiet föreslår istället att studenter ska få rätt till sjukersättning, och vi vill göra det möjligt att gå från en heltidssjukskrivning till halvtidssjukskrivning för att studera på halvtid.

Bostadsbristen drabbar särskilt unga och studenter. Miljöpartiet vill sänka kostnaden för studentrum och öka antalet små och billiga studentbostäder.

En framstående forskningsnation

Sverige har länge tillhört världstoppen i satsningar på forskning och utveckling, men på senare år har vi dalat i ligan. Det hotar det svenska samhällets innovationskraft. Miljöpartiet värnar en stark forskningsfinansiering till starka och obundna lärosäten, och vill därför se ökade ekonomiska incitament för företag att satsa på forskning och utveckling.

Fördjupning i ämnet Högre utbildning och forskning

Prata Högre utbildning och forskning

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.