En lekfull och trygg barndom

Lyssna

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Ylva Wolgast
Satsningar på framtida generationer är den bästa investering Sverige kan göra.

Miljöpartiet vill

  • ha fler anställda och ge mer tid för eleverna i förskoleklass
  • se fler specialpedagoger
  • öka antalet utbildade vuxna per barn i förskolan
  • att kommunerna ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

”En satsning på framtida generationer är den bästa investering vi kan göra.”

Miljöpartiet satsar på att bygga upp förskolan och förskoleklassen efter många år av nedskärningar.

Förskola och förskoleklass

Barngrupperna i förskolan och i förskoleklassen är ibland för stora. För mindre barngrupper och ökad personaltäthet har regeringen infört ett statsbidrag på 415 miljoner kronor år 2015 och 830 miljoner kronor per år från och med 2016. 

Samtidigt har Skolverket fått i uppdrag att återinföra riktmärke för storlek på barngrupper i förskolan. Det skapas också totalt 6000 fler utbildningsplatser för förskollärare 2016-2018.

Eftersom forskningen visar att förskoleklassens pedagogik, som bygger på lekfullt lärande, leder till bättre skolresultat, vill regeringen också göra förskoleklassen obligatorisk.

Fritidshem

För många yngre elever är tiden på fritidshemmet en del av skoldagen och fritidspedagogiken är en viktig del av lärandet. Ett bra fritidshem kan därför bidra till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla elever, genom att erbjuda möjligheter till ytterligare lärande - särskilt till de elever som behöver detta. 

Fritidshemmets utbildning ska hålla god kvalitet och vara anpassad till att stimulera elevers lärande och utveckling, och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Därför investerar regeringen 250 miljoner kronor 2016 och 500 miljoner kronor per år de kommande åren för fler medarbetare och för att höja kvaliteten på undervisningen.

Tidigt stöd

Redan i förskolan ska de elever som har särskilda behov få det stöd de behöver. Därför sker satsningar på fler specialpedagoger.

Barns rättigheter

Att satsa på framtida generationer är den bästa investeringen Sverige kan göra. Föräldrarnas inkomst ska inte vara avgörande för barnens möjligheter. Miljöpartiet kräver en nationell handlingsplan mot barnfattigdom.

Vi vill också särskilt satsa på stöd till familjer där det förekommer våld, droger eller psykisk ohälsa. Och att FN:s barnkonvention ska skrivas in i svensk lag.

Miljöpartiet vill stärka barns rättigheter och sänka rösträttsåldern till 16 år.

Prata Barn och förskola

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.