Vård, skola och omsorg ska inte drivas för att tjäna pengar

Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för. Det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det.

Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för, inte gå till företag som vill ta ut vinst.

Miljöpartiet vill

  • att vinster i välfärden ska stanna i välfärden, och
  • att de som driver skolor ska ha som huvudsyfte att ge eleverna en utbildning med hög kvalitet.

Verksamheter i välfärden får inte hanteras som vilken marknad som helst. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen.

Verklig valfrihet

Vi vill stärka människors möjlighet att välja den skola, vård eller annan omsorg som passar dem. Det är positivt att både kunna byta skola eller husläkare, men också att kunna påverka innehållet i utbildningen eller omsorgen. Vi vill förbättra villkoren för idéburna aktörer att verka inom vård och omsorg.

Den verkliga valfriheten kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Den kräver också att möjligheten att inte välja finns: den som inte gör ett aktivt val ska få ett precis lika bra alternativ som den som väljer.

Vinst ska aldrig vara syftet

För Miljöpartiet är det självklart att skolan ska drivas av passion för utbildning – inte för att dela ut vinst till ägarna. Elever, föräldrar och andra skattebetalare ska kunna lita på att våra gemensamma skattepengar går till det de är till för. Detsamma gäller vård och omsorg. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Prata Vinster i välfärden

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Vinster i välfärden