Jämställdhet och feminism på allvar

Lyssna

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Fredrik Hjerling
Delat ledarskap. Vi har alltid haft en kvinna och en man som språkrör.

Miljöpartiet vill

  • att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete,
  • ha ett jämställt föräldraskap där män använder fler föräldradagar, och
  • att skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet

”Jag är stolt över att Miljöpartiet ingår i världens första feministiska regering som står upp för en feministisk utrikespolitik som gör skillnad i världen.”

Lika lön för lika arbete

Kvinnor tjänar mindre än män. Traditionellt kvinnodominerade yrken som vård har lägre lön än traditionellt mansdominerade yrken som industrin. Sverige behöver prioritera att höja lönerna inom kvinnodominerade yrken. Miljöpartiet har länge drivit frågan om en handlingsplan för jämställda löner. I regering har vi gett ett uppdrag till Medlingsinstitutet att genom aktiva insatser bryta den strukturella lönediskrimineringen som finns mot kvinnodominerade yrken.

Stoppa våldet mot kvinnor och ställ krav på samtycke vid sex

En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor. Mer behöver göras för att förebygga våld. Redan för två mandatperioder började vi driva frågan om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Samtyckeslagstiftningen ser ut att äntligen träda i kraft till sommaren. Miljöpartiet har också stärkt stödet till kvinnojourer som stöder de kvinnor som drabbats av våld. Sex- och samlevnadsundervisningen behöver hålla hög kvalitet i hela landet.

Ett jämställt föräldraskap

I dag tar män bara ut en fjärdedel av föräldradagarna. Kvinnor tar resten. Miljöpartiet vill att minst en tredjedel används av vardera föräldern, genom att öronmärka dagar. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att åstadkomma en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och lika lön för lika arbete oavsett kön.

Ett offentligt rum som är fritt från sexistisk reklam

I busskurer och på reklamskyltar finns dagliga exempel på könsdiskriminerande reklam. Ibland är den rent sexistisk. Vi vill ha ett samhälle där alla kan vara sig själva, slippa dåligt självförtroende och funderingar på plastikoperationer. Varken tjejer eller killar ska behöva pressas in i stereotypa roller med begränsade möjligheter. En lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam behövs.

Engagera dig för feminism!

Gillar du vår politik och funderar på att göra något mer än att rösta grönt?

 

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.