Alla har rätt att vara sig själva

Lyssna

Miljöpartiet vill riva ner de normer som begränsar och förtrycker människor. Vi accepterar inte diskriminering, osynliggörande och dåligt bemötande av HBTQ-personer. Vi vill skapa ett samhälle där alla har rätt att vara sig själva och respekteras för det.

Fredrik Hjerling
Lika rättigheter för alla borde vara en självklarhet.

Miljöpartiet vill

  • att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
  • anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral,
  • att transpersoner ska omfattas av hatbrotts- och hetslagstiftningen,
  • att HBTQ-personer som flyr undan förföljelse ska få sina asylskäl tagna på allvar.

”Jag vill riva ner de normer som begränsar och förtrycker människor.”

Sverige har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många HBTQ-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.

Unga HBTQ-personer har rätt till frizoner där de kan vara sig själva. Därför behövs särskilda träffplatser eller ungdomsgårdar för dem.

Trots att transpersoner utsätts för fördomar, hat och våld betraktas inte dessa brott som hatbrott. Miljöpartiet vill att brottet hets mot folkgrupp utvidgas till att gälla även transpersoner.

Fria familjer och frihet i Sverige

Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken och i insatser för familjer. Därför vill vi anpassa familjepolitiken så att den blir mer könsneutral.

Många HBTQ-personer ute i världen har ingen möjlighet att leva fritt. I en del länder riskerar homosexuella avrättningar eller offentliga kränkningar. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige.

 

Prata HBTQ

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet HBTQ. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till HBTQ