Det ska vara olagligt att diskriminera

All diskriminering ska vara olaglig och samhället ska kunna ge stöd för den som utsätts för diskriminering.

Trots att vi är olika är vi alla lika mycket värda och förtjänar att bli behandlade lika bra.

Miljöpartiet vill

 • De som diskriminerats ska få tillgång till hjälp och stöd i sin hemkommun genom en antidiskrimineringsbyrå
 • Diskrimineringstvister mellan enskilda och arbetsgivare ska lösas av tingsrätter i stället för Arbetsdomstolen
 • Tillåta positiv särbehandling; att vid lika meriter ge företräde för personer med en bakgrund som är underrepresenterad på arbetsplatsen
 • Nyanlända ska erbjudas undervisning i skolan på hemspråk för att snabbare komma in i samhället

Att diskrimineras är att kränkas och att bli utpekat som någon sämre, någon som inte är värd att bli behandlad lika bra som alla andra. Den som är diskriminerad måste därför få upprättelse genom skadestånd och genom att den som diskriminerat fälls av domstol.

Miljöpartiet vill att antidiskrimineringsarbetet skall genomföras på alla nivåer i samhället och att den offentliga sektorn skall vara ett föredöme i detta arbete.

Idag är det olagligt att diskriminera på grund av

 • kön,
 • sexuell läggning,
 • ålder,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionsnedsättning och
 • könsidentitet eller könsuttryck.

Miljöpartiet anser också att det ska vara olagligt att diskriminera genom bristande tillgänglighet.

Fördjupning i ämnet Diskriminering

Prata Diskriminering

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Diskriminering. Visa andra ämnen

  Läs mer

  Andra ämnen som relaterar till Diskriminering