Ett samhälle fritt från diskriminering

Lyssna

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande Sverige där alla kan delta på sin egna villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Vi är alla olika och lika mycket värda och förtjänar att bli behandlade lika bra.

Miljöpartiet vill

 • att samhället ska vara fritt från diskriminering,
 • skärpa sanktionerna mot den som diskriminerar,
 • att den som diskrimineras ska få hjälp och stöd från samhället,
 • stärka polisens hatbrottsarbete, och
 • att alla ska få möjlighet att använda det språk de kan bäst i kontakten med svenska myndigheter.

Ingen ska diskrimineras

Samhället förlorar på att människor blir diskriminerade. Att diskrimineras är att kränkas och bli utpekad som något sämre, någon som inte är värd att bli behandlad lika väl som alla andra. Idag är det olagligt att diskriminera på grund av

 • kön,
 • sexuell läggning,
 • ålder,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionsnedsättning och
 • könsidentitet eller könsuttryck.

Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade funkisrörelse varit pådrivande för att otillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige.

Skärpta sanktioner mot de som diskriminerar

Det behöver införas skarpare sanktioner mot de som diskriminerar för att lagstiftningen ska bli effektiv. Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att förebygga att diskriminering inträffar inom sin verksamhet. Samtidigt kommer de som diskriminerar, eller de som inte förebyggt diskriminering, alldeles för lätt undan. Därför vill Miljöpartiet införa skärpta sanktioner mot de som diskriminerar, till exempel genom att Diskrimineringsombudsmannen ska kunna utdela vite (en sorts böter).

Bättre stöd för den som diskrimineras

Samhället ska kunna ge stöd och upprättelse till den som utsätts för diskriminering. Vi vill fortsätta stärka Sveriges antidiskrimineringsbyråer och göra det lättare att driva diskrimineringsmål, och få skadestånd, i domstol.

Antidiskrimineringsarbetet ska genomföras på alla nivåer i samhället och den offentliga sektorn skall vara ett föredöme i det arbetet.

Hatbrott ska tas på allvar

I Sverige ska alla få vara den de är utan att bli utsatta för diskriminering eller hatbrott. Vi vill att polisen fortsätter stärka arbetet mot hatbrott och att alla ska få möjlighet att använda det språk de kan bäst i kontakt med svenska myndigheter.

Miljöpartiet regerar

I regering har vi tagit krafttag mot diskriminering, vi har:

 • stärkt diskrimineringsombudsmannen och de lokala antidiskrimineringsbyråerna,
 • inrättat fler hatbrottsgrupper inom polisen, 
 • skärpt lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering, till att även gälla företag med mindre antal anställda,
 • skärpt diskrimineringslagen så att fler behöver göra mer förebyggande arbetev mot diskriminering
 • lagt förslag om att barnkonventionen ska bli lag i Sverige,
 • fått andra partier med oss på att inrätta en institution till skydd för de mänskliga rättigheterna i Sverige, snart finns ett förslag på hur en sådan ska se ut,
 • sett till att aktörer inom rättsväsendet har nu börjat utbildas om diskriminering och hatbrott.

Fördjupning i ämnet Diskriminering

Prata Diskriminering

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Diskriminering