Helsingborg

Vi ser framtidens Helsingborg som en tät, grön blandad stad och landsbygd med plats för människor och djur. Tack vare Miljöpartiet blev Helsingborg utnämnd till Sveriges Miljöbästa kommun 2017, 2018, 2019 och 2020. Nu fortsätter vi omställningen för ett grönare Helsingborg. Vill du vara med?

 

Här hittar du mer information om oss: Facebook | Instagram

Ordförande Lena Östholm Munkberg samt topp- kandidaterna Marcus Friberg och Sofia Kamlund
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Vi gör det enklare att leva miljövänligt med bättre kollektivtrafik och mer cykelinvesteringar. Fler tak med solceller. Fler laddstolpar för elbilar. Andelen vegetarisk, ekologisk och närodlad mat ska öka. Miljöfarlig plast ska bort. Vi ska skydda Öresund och skapa fler naturreservat.

Psykisk hälsa.

Stress, utmattning och utbrändhet kännetecknar tyvärr vår tid. Vi prioriterar förebyggande folkhälsoarbete med fokus på livskvalitet och färre sjukskrivningar. Psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas oavsett om det är i skolan, på arbetet eller på fritiden.

Skola och utbildning.

Vi vill öka jämlikheten mellan stadens skolor och förskolor genom att tilldela elever med störst behov mer av resurserna. Stärk läraryrkets status och öka andelen personal per elev. Vi tar barn och ungas hälsa på allvar och verkar för ökad fysisk aktivitet och utökad elevhälsa. Kulturskolan ska utvecklas.

Jämställdhet och jämlikhet.

I Helsingborg ska jämställdhet vara norm. Lika lön för lika arbete. Vi ska jämställdhetsgranska kommunens verksamhet. Vi ska arbeta för att motverka och förebygga sexuella övergrepp i alla miljöer som i skolan, hemmet, på arbetsplatsen och krogen. Vi ökar insatserna för utsatta personer.

Miljöpartiet Helsingborg

Kontakt