Miljö och klimat

Vi ska arbeta för minskade utsläpp av koldioxid för att bli en fossilbränslefri region 2030, vi ska säkra biologisk mångfald och att vi inte släpper ut skadliga ämnen i naturen och vi ska bygga ut vårt förnybara energisystem

Region Jämtland Härjedalen ska vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. Vi ska sträva efter att uppnå målet om en fossilbränslefri region 2030, och arbeta med mest energieffektiva teknik. Regionen ska stötta initiativ för produktion av förnybara drivmedel.Vi vill göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och ett attraktivt alternativ till bilresor. Mer medel ska fördelas till gång- och cykelvägar.Det serveras mycket mat i regionens verksamheter. Vi vill arbeta för att maten inte bara ska vara god och näringsrik, utan också närproducerad och ekologisk.

Nästa mandatperiod vill vi arbeta för:

Fossilfritt och förnybart

  • en anläggning för lustgasdestruktion för minskade utsläpp av växthusgaser.
  • att anlägga solpaneler på regionens fastigheter.

Kommunikation och infrastruktur

  • fler turer och enklare biljettsystem för att få fler resande.
  • att man ska kunna ta med cykel på bussen.

Mat

  • att öka andelen ekologisk mat till 50% under perioden.
  • att köpa in egna köttdjur för att garantera korta transporter och god djurhållning.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: